KEISUKE YOSHIDA BREAST PLATE

44cm × 24cm

NAVY

POLYESTER 100%